Files

Below you can download my Slovak papers. The English ones are at my SSRN.

Nižšie nájdete k stiahnutiu postupne všetky moje po slovensky písané články. Tie anglické sú prevažne na mojom SSRN.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Martin Husovec, Zodpovednost na Internetu podla ceskeho a slovenskeho prava (CZNIC, 2014)  1821k v. 2 1 Apr 2017, 10:33 Martin Husovec
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  799k v. 2 1 Oct 2019, 03:20 Martin Husovec
Ċ
View Download
  732k v. 2 1 Oct 2019, 03:12 Martin Husovec
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  638k v. 2 14 Oct 2019, 00:12 Martin Husovec
Ċ
View Download
Martin Husovec and Miquel Peguera, Much Ado about Little – Privately Litigated Internet Disconnection Injunctions (2015) 46(1) pp 10–37  328k v. 2 1 Apr 2017, 04:04 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. General monitoring of third-party content: compatible with freedom of expression? (2016) 11(1) Journal of Intellectual Property Law & Practice 17-20  72k v. 2 1 Apr 2017, 04:04 Martin Husovec
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
HUSOVEC, M. Ako vykladať § 81 ods. 6 autorského zákona. SOZA v. Pohorelá In Duševné vlastníctvo č. 3/2012.  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb In Revue pro právo a technologie Vol. 6/2012  91k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Google Books - právni hrozba nebo výzva? 2009 (študentská práca)  147k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Úvodná štúdia: Internet a Európske právo In Výber rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie č.1/2012  355k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Je ešte stále možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie Vol. 6/2012  180k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Právne aspekty internetových vyhľadávačov. Bakalárska práca - UPJŠ. 2009 (študentská práca)  362k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva In Justičná Revue č. 4/2011  148k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia, reštriktívne? In Právny obzor Vol. 5/2013   238k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Vybrané právne problémy internetových vyhľadávačov. Kolokviálna práca - Masarykova Univerzita. 2009 (študentská práca)  321k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Je možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 1/2011  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2012  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. K európskemu "prepisovaniu" pojmových znakov autorského diela In Duševné vlastníctvo č.4/2011,  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Komentár k inzercii na kľúčové slová In Duševné vlastníctvo č.1/2011, p. 51-55.  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Komentár k prípadu skyto spoplatňovaných webstránok In Revue pro právo a technologie č. 5/2012  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
Ċ
View Download
HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže (FS pre Prof. Švidroňa)   432k v. 2 15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Krátky komentár k prípadu Prolux In Revue pro právo a technologie č. 1/2011  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančných e-deliktov In Revue pro právo a technologie č. 5/2012  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Recenzia: Komentár k zákonu o ochranných známkach. In Duševné vlastníctvo, Vol. 4/2012;  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
ċ

View
HUSOVEC, M. Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb In Revue pro právo a technologie Vol. 6/2012  15 Jan 2017, 05:25 Martin Husovec
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  84k v. 2 6 Jan 2016, 04:34 Martin Husovec
Ċ
View Download
  1738k v. 4 30 Oct 2019, 07:17 Martin Husovec
Ċ
View Download
  1762k v. 2 26 Feb 2019, 23:02 Martin Husovec
Ċ
View Download
  2044k v. 2 5 Mar 2019, 23:30 Martin Husovec
Ċ
View Download
  3053k v. 2 9 Apr 2019, 21:41 Martin Husovec
Ċ
View Download
  2041k v. 2 9 Apr 2019, 21:41 Martin Husovec
Ċ
View Download
  310k v. 2 21 Sept 2017, 04:13 Martin Husovec
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  557k v. 2 6 Feb 2018, 02:32 Martin Husovec
Comments